Privacy beleid

Privacy beleid
AVinnovators 2020

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

AVINNOVATORS kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van AVINNOVATORS, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan AVINNOVATORS verstrekt.
AVINNOVATORS kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

- Uw voor- en achternaam - Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres 

 

WAAROM AVINNOVATORS PERSOONSGEGEVENS NODIG HEEFT

AVINNOVATORS verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u daar om verzoekt. 

Daarnaast kan AVINNOVATORS uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening. 

 

HOE LANG AVINNOVATORS GEGEVENS BEWAART

AVINNOVATORS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. 


DELEN MET ANDEREN

AVINNOVATORS verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

In kaart brengen websitebezoek.

Op de website van AVINNOVATORS worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. AVINNOVATORS gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 


GOOGLE ANALYTICS

AVINNOVATORS maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van AVINNOVATORS bij Google zoekresultaat pagina’s zijn. 

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan AVINNOVATORS te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. AVINNOVATORS heeft hier geen invloed op. 

AVINNOVATORS heeft Google geen toestemming gegeven om via AVINNOVATORS verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@avinnovators.nl.AVINNOVATORS zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 


BEVEILIGEN

AVINNOVATORS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van AVINNOVATORS maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door AVINNOVATORS verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met AVINNOVATORS op via info@avinnovators.nl.
www.avinnovators.nl is een website van AVINNOVATORS.

 

AVINNOVATORS is een geregistreerde handelsnaam en onderdeel van LudPar B.V.

Postadres: Gesworenhoekseweg 4,
5047 TM Tilburg, Nederland
Vestigingsadres: Gesworenhoekseweg 4,
5047 TM Tilburg, Nederland
Inschrijvingsnummer handelsregister
Kamer van Koophandel:
75577364
Telefoon: +31 (0)85 0205 990
E-mail: info@avinnovators.nl